Cijene pretplate

1 mjesec 19 KM 10 EUR
3 mjeseca 54 KM 28 EUR
6 mjeseci 103 KM 53 EUR
1 godina 195 KM 100 EUR

Narudžbe za pretplatu na elektronsko izdanje Glasa Srpske slati na email adresu: [email protected]

ili na faks: +387(0) 51 231 080.

Uplate za elektronsko izdanje Glasa Srpske se vrše 100% avansno

Plaćanje pretplate elektronskog izdanja “Glasa Srpske” moguće je izvršiti i to :

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA

GLAS SRPSKE A.D.

Skendera Kulenovića 93

Banja Luka

NLB RAZVOJNA BANKA A.D

BANJA LUKA

BIC RAZBBA22XXX

BROJ RAČUNA 508-4101975064

IBAN : BA39 5620 9980 4646 8945

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ RS/BIH

GLAS SRPSKE A.D.

Skendera Kulenovića 93

Banja Luka

NLB RAZVOJNA BANKA A.D

BANJA LUKA

BROJ ŽIRO RAČUNA : NLB RAZVOJNA BANKA 562 099 000 1658 709

Prijavi se za preuzimanje!

Registruj novi nalog

© Glas Srpske 2008, Izdavač: AD "Glas Srpske" Banja Luka, Redakcija: Braće Pišteljića 1, 78000 Banja Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: [email protected], Direkcija: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel: (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel.(051) 231-081, e-mail: [email protected]