Elektronsko izdanje Glas Srpske

Poštovani posjetioci!

Glas Srpske

Hvala Vam što ste odlučili postati registrovanim korisnikom elektronskog izdanja Glasa Srpske!

Glas Srpske nudi Vam mogućnost pretplate na kompletno elektronsko izdanje koje je identično štampanom izdanju.

Elektronsko izdanje će biti distribuirano u pdf formatu tako da Vam je za nesmetano čitanje potrebno da imate instaliran Acrobat Reader na Vašem računaru.

Kako postati pretplatnik elektronskog izdanja Glasa Srpske?

Poslije popunjavanja obrasca za registraciju dobićete e-mail sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom, kao i sa web linkom gdje će te izvršiti potvrdu aktivacije vašeg korisničkog imena.

Vaša lozinka je automatski generisana sa 8 (osam) karaktera. Izmjenu lozinke kao i ostalih podataka (osim korisničkog imena) možete izvršiti u meniju podešavanja.

Vaš nalog se aktivira onog momenta kad nam banka proslijedi potvrdu Vaše uplate (obično u roku od 5 radnih dana).

Da bi ubrzali proces aktiviranja dokaz o uplati (skeniranu uplatnicu) možete poslati na marketing@glassrpske.com

Prijavi se za preuzimanje!

Registruj novi nalog

© Glas Srpske 2008, Izdavač: AD "Glas Srpske" Banja Luka, Redakcija: Braće Pišteljića 1, 78000 Banja Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: [email protected], Direkcija: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel: (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel.(051) 231-081, e-mail: [email protected]